Informace o ochraně osobních údajů pro webovou stránku

Společnost HSF System a.s., IČ: 25903101, se sídlem Lihovarská 689/40A, 718 00 Ostrava – Kunčičky, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2804, (dále jen „Správce“), prohlašuje, že zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení GDPR“), a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení“), a dalšími platnými právními předpisy, a to za účelem:

  • předmětu podnikání Správce;
  • plnění všech zákonných povinností Správce;

Správce nepředává osobní údaje žádné třetí osobě ani mezinárodním organizacím, vyjma těch, kterým svědčí titul z platných právních předpisů.

Zákazníci, potencionální zákazníci, zaměstnanci či jakékoliv další fyzické osoby, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány Správcem (dále jen „subjekt údajů“), mohou Správce kdykoliv kontaktovat za účelem zjištění:

  • jaké osobní údaje, a jakým způsobem tyto Správce zpracovává;
  • uplatnění svých práv na informace, přístup k osobním údajům, opravu, doplnění, výmaz, omezení zpracování, námitku zpracování osobních údajů, přenositelnost, příp. odvolání souhlasu subjektu osobních údajů.

Pro uplatnění výše uvedených práv subjektu údajů, je možné se na Správce obracet prostřednictvím některého z následujících způsobů:

adresa: HSF System a.s., se sídlem Lihovarská 689/40A, Ostrava – Kunčičky, PSČ: 718 00,
ve dnech pondělí – pátek: 7:00 – 15:30 hodin