Český červený kříž

Společnost HSF System podpořila vznik populárně naučné publikace pro děti „První pomoc není věda“. Publikace dětem zábavnou formou popisuje a představuje závažná zdravotní témata. Knížka je k dispozici ve školách a veřejných knihovnách ve všech 14 krajích České republiky. Za jejím vydáním stojí Český červený kříž ve spolupráci s IV-Nakladatelstvím.

www.cervenykriz.eu

Charita Hlučín

Charita Hlučín zajišťuje sociální a zdravotní služby seniorům, lidem se zdravotním postižením a lidem ohroženým sociálním vyloučením. Společnost HSF System podpořila hlučínskou charitu částkou 50 000 Kč. Peníze budou použity na zlepšení prezentace charitních služeb prostřednictvím webových stránek nebo charitního zpravodaje.

www.charitahlucin.cz