Ostravská společnost HSF System již 15 let staví stavby. Realizuje generální dodávky výrobních a skladovacích hal, obchodních domů, administrativních center a dalších průmyslových objektů.

Stejně jako od začátku přistupuje odpovědně ke všem zákazníkům, obchodním partnerům a zaměstnancům, tak se chová odpovědně ve svém okolí. Společnost HSF System nežije pouze v „průmyslových zónách“, které pomáhá rozvíjet, ale snaží se aktivně a dlouhodobě pomáhat potřebným.

V poslední době společnost podpořila například Charitu Hlučín, Základní školu Vratimov, ekologické sdružení Čisté nebe, Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých České republiky, Nadační fond Podejte Ruku Dětem, Tvůrčí centrum Ostrava a mnoho dalších neziskových organizací, aktivit a projektů v sociální, kulturní, zdravotní nebo vzdělávací oblasti. Je také hrdým partnerem prestižního atletického mítinku Zlatá tretra Ostrava.

Realizované projekty společenské odpovědnosti

SONS ČR

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky (SONS ČR) získala finanční podporu od společnosti HSF System. Sdružení poskytuje nevidomým a slabozrakým lidem sociální služby. SONS ČR není organizace, která za nevidomé rozhoduje a jedná. Jsou to nevidomí občané, kteří rozhodují a jednají sami za sebe.

www.sons.cz

Čisté nebe

Obecně prospěšná společnost prosazuje právo obyvatel Ostravska na čistý vzduch sledováním činností veřejných institucí, poskytováním informací o znečištěném ovzduší a zapojením veřejnosti do problematiky kvality ovzduší. Čisté nebe chce být sjednocující a aktivizující platformou pro všechny zúčastněné strany. Aktivity organizace finančně podpořila společnost HSF System.

www.cistenebe.cz

Podejte ruku dětem

Nadační fond pomáhá dětem, které se narodily s hendikepem nebo nepoznaly rodičovskou lásku, vytvořit jejich svět veselejší a plný úsměvů. Konkrétní podpora je určená pro Dětské centrum Domeček v Ostravě nebo Dětský domov na Vizině. Společnost HSF System pomohla nadačnímu fondu finančním darem.

www.podejterukudetem.cz

Český červený kříž

Společnost HSF System podpořila vznik populárně naučné publikace pro děti „První pomoc není věda“. Publikace dětem zábavnou formou popisuje a představuje závažná zdravotní témata. Knížka je k dispozici ve školách a veřejných knihovnách ve všech 14 krajích České republiky. Za jejím vydáním stojí Český červený kříž ve spolupráci s IV-Nakladatelstvím.

www.cervenykriz.eu

Zlatá tretra Ostrava

V roce 2017 byla společnost HSF System partnerem mezinárodního atletického mítinku Zlatá tretra Ostrava. Letos se konal 56. ročník opět za účasti hvězdného sprintera Usaina Bolta. Atletická legenda se na vítkovickém oválu objevila podeváté a z důvodu ukončení sportovní kariéry také naposledy.

www.zlatatretra.cz

Charita Hlučín

Charita Hlučín zajišťuje sociální a zdravotní služby seniorům, lidem se zdravotním postižením a lidem ohroženým sociálním vyloučením. Společnost HSF System podpořila hlučínskou charitu částkou 50 000 Kč. Peníze budou použity na zlepšení prezentace charitních služeb prostřednictvím webových stránek nebo charitního zpravodaje.

www.charitahlucin.cz