To nejzajímavějšíNovinky

Budujeme školu ve Veleni

Uspěli jsem v soutěži o veřejnou zakázku pod názvem „ Obec Veleň – navýšení kapacity  ZŠ Veleň a rozšíření  o II. stupeň ZŠ pro obce Veleň, Brázdim a Sluhy“, jejíž objednatelem je Obec Veleň. Výstavba bude zahájena v říjnu tohoto roku.

Zobrazit galerii

Pomáháme našemu okolí

Částkou 50 000 Kč jsme podpořili Charitu Hlučín, která zajišťuje sociální a zdravotní služby seniorům, lidem se zdravotním postižením a lidem ohroženým sociálním vyloučením. Charita Hlučín použije finanční prostředky na zlepšení a zkvalitnění prezentace poskytovaných služeb.


Naši klienti


ISO certifikace

ISOČSN EN ISO 9001ČSN EN ISO 14001ČSN OHSAS 18001

Spokojenost zákazníka je stěžejním úkolem počínání společnosti. Vytváří předpoklady stability a prosperity společnosti a tím i existenčních jistot a spokojenost zaměstnanců. Proto trvale plníme požadavky mezinárodních systémových norem.

Společnost HSF System a.s. je držitelem certifikátů ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001.